mountain

 

Proiectul Mont Guide + la final

(octombrie 2017-septembrie 2019)

Proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, Parteneriate Strategice, Acțiunea cheie 2

Proiectul Mont Guide+se apropie de sfârșit și este momentul să tragem câteva concluzii.

Ce am realizat în cadrul acestui proiect? Ce a adus nou proiectul nostru?

Primul obiectiv al proiectului a fost acela de a ridica nivelul de pregătire al ghizilor din țările partenere (România și Bulgaria) și de a-l alinia cu nivelul de pregătire al ghizilor din țările alpine.

Pentru atingerea acestui obiectiv, am elaborat un standard ocupațional modern pentru ghidul montan, standard care poate fi adaptat și altor țări europene.

Iată câteva cîteva din elementele de noutate ale standardului elaborat:

-adăugarea unor competențe ‚verzi’, competențe privind protecția mediului, turismul responsabil și sustenabil,

-integrarea Curriculei de învățare în Standard,

-introducerea unor criterii de evaluare clare.

Datorită acestor elemente înnoitoare, formarea profesională și evaluarea se vor putea desfășura în mod unitar la nivel național și în conformitate cu nivelul de pregătire din țările cu vechi tradiții din Comunitatea Europeană. Aceste elemente reprezintă și un prim pas în ceea ce privește transparența și mobilitatea profesională pentru ghizii montani.

Totodată, este asigurată adaptarea ocupației de ghid montan la cerintele pieței turistice, care arată un interes sporit pentru cultura tangibilă și intangibilă a locurilor, istorie locală, bucătărie, tradiții.

Calitatea standardului elaborat în cadrul proiectului a fost recunoscută de către Uniunea Internațională a Asociațiilor Ghizilor Motani (IFMGA), organismul de reglementare pe plan internațional în ocupația de ghid montan. În România, standardul a fost depus spre validare la autoritățile competente și sperăm să primim și recunoașterea pe plan național prin finalizarea procesului de validare.

Un al doilea important obiectiv al proiectului a fost realizarea unei unei platforme de e-learning cu software-ul open source Moodle si a unui manual electronic, care vor fi utilizate în cadrul cursurilor pentru ghizii montani.

Conținutul platformei și al cursurilor a fost elaborat folosind metodologii inovatoare, folosind standardul de e-learning SCORM pentru crearea materialelor educationale, ce curpind imagini, sunete, resurse audio-video, animații și interacțiuni. Învățarea individuală, care utilizează materiale pentru studiu aprofundat (pdf, power-point), este combinată cu exerciții pentru autoevaluare interactivă și forumuri.

Rezolvarea problemelor propuse în cadrul forumurilor permite instructorilor să dea feedback-uri cu privire la soluțiile gasite de cursanți.

În afară de acestea, proiectul a adus și rezultate directe și imediate. Unul dintre acestea este cursul scurt pentru pregătirea persoanelor dezavantajate, cu posibilități materiale limitate, în vederea participării la testul de admitere pentru cursul de specializare ghid montan. În această categorie de persoane au intrat șomeri, persoane cu vârsta peste 50 de ani, tineri sub 25 ani fără venit, provenind din familii uniparentale, părinte singur având în întreținere cel puțin un copil, etc. Rezultatul a fost reușita la examenul de admitere a 6 persoane.

În aceeași categorie a rezultatelor directe intră și cele două traininguri organizate în Italia, la Gressoney. Primul training a fost pentru instructorii și staf-ul cadrul partenerilor de proiect și a reprezentat un excelent prilej pentru schimb de informații și de bune practici între partenerii la proiect.

Al doilea training din Gressoney a fost dedicat paricipanților la cursul de ghid montan. Cursanții au avut astfel ocazia să cunoască atât formatori cât și companii cu experiență în domeniul lor de activitate (muntele și turismul montan). Totodată au avut șansa de a se instrui pe timp de iarnă în Alpi, unde condițiile oferite de munte sunt cu mult mai divesificate și mai complexe decât în munții din România.

La fel de importante sunt și rezultatele intangibile ale proiectului, legăturile de colaborare și prietenie care s-au închegat în timpul proiectului între participanți, adevărate punți care leagă cele trei țări partenere: Italia, Bulgaria și România.

Toate organizațiile implicate au realizat câte o parte din obiectivele acestui proiect, singure sau, mai ales, în colaborare una sau mai multe organizații partenere, în funcție de aria de cunoștiințe și interes. Colaborarea a fost intensă și mijloacele moderne de comunicare: e-mailul, Skype, WhatssUp, etc au învins disțantele fizice dintre colaboratori. Invitarea partenerilor în zona de activitate a fiecarei organizații participante au ajutat la o mai bună înțelegere și o mai bună cunoaștere.

Partenerii proiectului Mont Guide + (www.mont-guide.eu)

Modern mountain guide occupation and training for enhancing competitiveness of European mountain tourism and increase workforce mobility of the sector:

Coordonator:

Asociatia Ghizilor Montani din Romania

http://www.agmr.ro

Parteneri:

AITR-ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE

http://www.aitr.org

Professional team S.R.L.

http://www.professionalteam.ro

SC EDUFOR SRL

http://www.edu-for.eu 

Ecosystem Europe Association

http://www.ecosystemeurope.org

Monterosa academy ASD

http://www.monterosaacademy.com

Eco Monde

http://www.ecomonde.com

Bulgarian Association of guides in natural environment

http://www.guidebg.org

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.”

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *